Parti fra Østergade i Karup omkring 1920

Arkivet

Lokalhistorisk Arkiv i Karup er oprettet i 1979. Det er en selvstændig institution under Viborg Museum og Kulturudvalget, og kommunen yder et årligt tilskud til arkivets drift. Lokalhistorisk Forening (se denne) er støtteforening for arkivet, og dens bestyrelse udpeger medlemmer til arkivets styrelse. Denne styrelse holder møde mindst to gange årligt, og medlemmerne er Karlo K. Hansen, som er formand, Birthe Nexø, der er næstformand, samt Anders Bertel. Se vedtægterne under Årsberetninger, vedtægter m.m.


Arkivet har siden oprettelsen i 1979 haft til huse i det gamle ledvogterhus på Østergade 23, men flyttede pr. 1. september 2017 sammen med biblioteket på adressen 

Ved Banen 5,  7470 Karup.

Her er der åbent mandage kl. 15 – 18 og den sidste mandag i måneden kl. 19-21. Dog er der lukket i juli og mellem jul og nytår samt på helligdage, der falder på en mandag.

Kate Nielsen er leder af arkivet og har mange frivillige hjælpere.

Lederen træffes i åbningstiden på arkivets telefon: 97 102137

E-mail: lokalarkivkarup@gmail.com.