Parti fra Østergade i Karup omkring 1920

Arkivet

Lokalhistorisk Arkiv i Karup er oprettet i 1979. Det er en selvstændig institution under Viborg Museum og Kulturudvalget, og kommunen yder et årligt tilskud til arkivets drift. Lokalhistorisk Forening (se denne) er støtteforening for arkivet, og dens bestyrelse udpeger medlemmer til arkivets styrelse. Denne styrelse holder møde mindst to gange årligt, og medlemmerne er Karlo K. Hansen, som er formand, Birthe Nexø, der er næstformand, samt Anders Bertel. Se vedtægterne under Årsberetninger, vedtægter m.m.


Arkivet har siden oprettelsen i 1979 haft til huse i det gamle ledvogterhus på Østergade 23, men flyttede pr. 1. september 2017 sammen med biblioteket på adressen 

Ved Banen 5,  7470 Karup.

Åbningstiden er mandage kl. 16-18, og Kate Nielsen er arkivleder. På helligdage, der falder på mandage, i hele juli måned samt i dagene mellem jul og nytår, er arkivet lukket. Arkivets telefon, 97 102137, er kun åben i arkivets åbningstid. Uden for åbningstiden kan vi kontaktes på mail, lokalarkivkarup@gmail.com. Hvis man ønsker hjælp til at finde materiale, er det en god ide at skrive til os i forvejen og fortælle, hvad besøget drejer sig om, så vi kan forberede os inden - og dermed få tid til at hjælpe flere. Besøg uden for åbningstiden, fx i forbindelse med en rundvisning for en større gruppe, kan som regel arrangeres. Send os en mail om, hvem I er og formålet med besøget. Vi vil derefter svare pr. mail eller telefon så hurtigt som muligt.